Återvinning för den sanna miljövännen

Andelen avfall och sopor som återvinns i Sverige har stigit snabbt de senaste 20 åren. Tack vare genombrott i hur avfall hanteras.

På 1990-talet tog det mesta av det inhemska skräpet en envägsresa till närmaste deponi. Idag är deponi en sista utväg. Det mesta av hushållsavfallet, separeras i olika behållare av husägare, samlas in och tas till återvinningsanläggningar. Det är först efter återvinningen har sorterat ut återanvändbara material som resterande avfall går till deponi.

Miljömässiga fördelar med återvinning och sopsortering

Återvinning kan avsevärt minska utsläppen av växthusgaser. Det kan spara på icke-återanvändbara resurser samt vatten och deponiutrymme, och mest av allt kan det spara energi. Så, återvinning minskar utsläppen, sparar energi samt minskar föroreningen.

Vad är då återvinning?

Vi kastar ofta värdefulla metaller, glas, papper etc. Utan att inse att allt sådant material kan användas istället för att fylla på deponier. Några av de värdefulla metallerna som koppar, aluminium, järn, stål etc. De kan mycket enkelt återvinnas och omvandlas till vinst.

Tjäna pengar

En av de stora fördelarna med återvinning är finansiell inkomst. Vi kunde hitta flera saker som ligger i våra hem och skräpar. Som kan återvinnas och tjäna pengar på dem. Några av dessa är gamla möbler, gamla telefoner, kablar, metallmöbler, aluminiumburkar, metallbehållare, gamla kläder, elektriska apparater och mycket mer.

I genomsnitt dricker svenskar en dryck från en aluminiumburk varje dag. Men vi återvinner drygt ca 60% av burkarna vi använder. Eftersom burkarna är 100% återvinningsbara kan vi drastiskt minska den energi som behövs för att producera helt nya burkar genom att återvinna våra tomburkar.

En aluminiumburk kan pantas i affärens returautomat, Återvinning av en burk kan spara tillräckligt med energi för att köra en tv i tre timmar.

Att spara på jordens resurser

Att kasta bort föremål i soptunnan ökar trycket på nya råvaror. Det var också den energi som användes som bränsle och andra kostnader i samband med gruvdrift. Återvinning av aluminiumburkar, stål, koppar och andra dyra metaller kan spara pengar och gruvkostnader samt spara värdefulla resurser.

I EU: s deponeringsdirektiv krävs nu att kommunalt hushållsavfall sorteras innan det deponeras. Denna sortering, i form av återvinning, startar hemma, med husägare som normalt skiljer mat och grönt avfall och icke-återvinningsbara material från plast, papper, glas och metaller. Mat och grönt avfall kan samlas separat och komposteras eller behandlas aerob för att producera metan. Varigenom man undviker att tas till deponi. Läs mer om att bli miljövän.